Former Faculty
Retired Faculty
P T Raghuram
Phone: 080 2293 2319
email: ptr at iisc.ac.in
more...
J R Mudakavi
Phone: 080 2293 3107
email:
more...
 
Rajinder Kumar
Phone: +91-80-2293-2320
E-mail : kumar at iisc.ac.in
more...
Manas Chanda
Phone: +91-80-2293-3107
E-mail :
more...
 
K S Gandhi
Phone: +91-80-2293-2320
E-mail : gandhi at iisc.ac.in
more...
V M H Govindarao
 
A K Mukherjee
M S Murthy
E-mail :
more...
 
T R Das
M Ravindram
 
D.N. Seshadri
D.S. Viswanath
 
U. B. Nayak
 
       
In Memory
U. B. Nayak
Lokras
 
P.K. Deshpande
Shastri
 
Venugopal Kubair
N.R. Kuloor
 
E. Weingartner
S.S. Ghosh
 
S.K. Nandi
Govindarao
 
B. N. Murthy
R. L. Datta
 
G. N. Bhat
S.H. Ibrahim
 
R. Sampath Kumar
G. Narsimhan